Spotřeba palivového dřeva - výpočet

1 m3 zemního plynu = 2,5 kg palivového dřeva

Tímto výpočtem si můžete orientačně spočítat spotřebu palivového dřeva při přechodu z topení plynem. Musíte ovšem odečíst spotřebu plynu na ohřev vody a vaření. 

Další užitečné vzorečky a hodnoty

zemní plyn má výhřevnost přibližně 10,5 kWh/m3 (závisí na kvalitě a nadmořské výšce)

Palivové dřevo má výhřevnost mezi 4,1 - 4,4 kWh/kg (závisí také na kvalitě a na druhu dřeviny)

Všechny dřeviny mají v přepočtu na kg přibližně stejnou výhřevnost (ať je to měkké nebo tvrdé dřevo, listnaté nebo jehličnaté). Je to dáno jejich různou hmotností (hustotou). Paradoxně nejvyšší výhřevnost v přepočtu na kg má jehličnaté dřevo a to i přesto že má nejnižší ohjemovou výhřevnost. Více v jiném článku.

 

Občas se můžete setkat také s jednotkou MJ (megajoule), je tedy dobré vědět, že:

1kWh = 3,6MJ a opačně 1MJ = 0,278 kWh

 

Jak spočítat spotřebu plynu (dřeva) u staršího domu?

1. Pokud vodu ohříváte elekřinou a plynem topíte (vaření je zanedbatelné), můžete celou roční spotřebu plynu v m3 dle vašeho plynoměru přepočíst na kWh a následně, dle kWh zjistit spotřebu palivového dřeva při přechodu na vytápení dřevem. Například: pokud máte za rok spotřebovaných 2000 m3 plynu, je to 21 000 kWh (2000 * 10,5), coz odpovídá teplu ze 5 000 kg palivového dřeva (21 000 / 4,2). Při běžné ceně plynu 15Kč / m3 tak zaplatíte za topení plynem v tomto případě 30 000. Při běžné ceně palivového dřeva cca 3,5 Kč/kg (PRMS vysušeného dubu má 330kg a u nás jej koupíte za 995 Kč bez DPH - 1144 Kč s DPH) zaplatíte za topení dřevem 17 500 Kč.

Můžete namítat, že plynové kotle mají vyšší účinnost, kterou jsme nevzali do úvahy. Dnešní plynové kotle mají účinnost kolem 90%, tedy přibližně stejnou jako dřevoplynové kotle, účinnost se tedy nezmění. Naopak pokud máte doma plynový kotel starší než 10 let (litinový stacionární nebo Turbo kotel, jeho účinnost je kolem 50-65%. V tomto případě si pak polepšíte i koupí kamen na palivové dřevo v relaci kolem 15 000 Kč se sekundárním spalováním, která mají účinnost běžně kolem 75-80%.

Ve výsledku to znamená že přechodem ze starého plynovýho kotle na moderní dřevoplynový snížíte bez problému náklady na vytápění na 1/3. Při přechodu z novějšího plynového kotle pak zhruba o 40-50 %.

2. Pokud plynem ohříváte vodu i topeníte (vaření je opět zanedbatelné), musíte odečíst z roční spotřeby plyn spotřebovaný na ohřev vody. Nejjednodušeji to zjistíte dle spotřeby v letních měsících, kdy se běžně netopí, ale pouze se ohřívá voda. Dále postupujete dle 1. bodu.

 

Jak spočítat spotřebu plynu (palivového dřeva) u novostavby?

V první řadě musíte zjitit budoucí spotřebu energie na vytápení - tzv. energetickou náročnost domu. Pokud se jedná o novostavbu, je zákonem dána povinnost mít průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Z něj tuto informaci vyčtete. Pokud se jedná o novější stavbu, která ale ještě průkaz nemá, je možné energii potřebnou pro vytápení spočítat jednou z kalkulaček na internetu - např. zde (kalkulačka). Poté vypočtené kWh vydělíte číslem 4,2 (výhřevnost dřeva) a vynásobíte účinností kotle (krbu, kamen), zpravidla 0,7-0,95. Například pro novostavbu s plochou 150m2 splňující současné předpisy je roční potřeba tepla pro vytápení cca 25 000 kWh/rok.

Pro nízkoenergetický dům se stejnými parametry je to cca 5250 kWh/rok, což odpovídá (při účinnosti kotle 80%) cca 1560 kg palivového dřeva (4,7 PRMS dubu) za zhruba 5460 Kč ROČNĚ.

 

Komplexní kalkulačka pro porovnání nákladů na vytápení domu - zde

 

AUTOR: www.drevomorava.cz

Další články z našeho blogu.

Zpět na  úvod - palivové dřevo